Ameiko Kaijitsu

Adventurer and proprietor of the Rusty Dragon inn, rebellious daughter to nobleman Lonjiku Kaijitsu.

Description:
Bio:

Ameiko Kaijitsu

Rise of the Runelords - New West! elfiran elfiran